CENÍK

 • CENÍK A ZPOPLATNĚNÉ VÝKONY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZP

  (platný od 1.6.2023)

  Aplikace očkovací látky – nepovinné očkování (na vlastní žádost) 100 Kč

  Přihláška do jeslí a MŠ 200 Kč

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ( tábory, škola v přírodě, lyžařský výcvik, brigáda …) 200 Kč

  Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání – SŠ a VŠ 400 Kč

  Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci 200 Kč

  Lékařský posudek ke zdravotní způsobilosti ke sportu 200 Kč

  Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta ( brigáda, sportovní prohlídka, …) 200 Kč

  Vystavení zdravotní způsobilosti pro práci v potravinářství 200 Kč

  Posudek o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění, zbrojní průkaz 400 Kč

  Vyplnění formuláře pro úrazovou či jinou pojistku 300 Kč

                               Plusoptix pro neregistrované klienty 300 Kč 

Vytvořte si webové stránky zdarma!