Naše ordinace

MUDr. Zuzana Leblová

- vystudovala Gymnázium Čajkovského v Olomouci

- v roce 2011 ukončila studium všeobecného lékařská na Univerzitě Palackého v Olomouci

- od roku 2011 do 2023 pracovala v nemocnici Prostějov, v prvním letech na infekčním oddělení,

poté na dětském oddělení

- v roce 2022 složila atestaci z Pediatrie

- stále pracuje jako externistka na dětském oddělení nemocnice Prostějov

- účastí se služeb DLSPP v Olomouci i Prostějově

- je vdaná, má dvě dcery

Marta Haderková, Dis.

- vystudovala SZŠ Krnově

- vystudovala diplomovanou všeobecnou sestru na Vyšší odborné škole v Boskovicích

- pracovala na JIRP DK FN Olomouc

- pracovala na novorozeneckém oddělení nemocnice Šternberk

- od roku 2016 pracuje jako dětská sestřička v ordinaci MUDr. Kolkové

- je vdaná, má dceru a syna

 

Vytvořte si webové stránky zdarma!